“สัมภาษณ์พิเศษ อานันท์ ปันยารชุน มองข้อเรียกร้อง ‘1 ความฝัน’ ของคนรุ่นใหม่ | The Secret Sauce EP.280 (27 สิงหาคม 2563)”
“เกียรติคุณ : Distinguished ASEAN Lifetime Achievement Award 2019 (23 มิถุนายน 2562)”
“The best prime minister Thailand never elected”
ปรับปรุงล่าสุด : ๘ กันยายน ๒๕๖๓
   


   

Developed by AIT