คำกล่าวงาน 50 ปี 14 ตุลา 50 ศิลปิน "สีสันแห่งเดือนตุลา" | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (29 กรกฎาคม 2566)”
“สัมภาษณ์พิเศษ นายกฯ อานันท์แนะผู้มีอำนาจฟังคนรุ่นใหม่ประเทศไทยยังไปได้อีกไกล | THE BETTER (30 มกราคม 2566)”
“สัมภาษณ์พิเศษ อานันท์ ปันยารชุน มองข้อเรียกร้อง ‘1 ความฝัน’ ของคนรุ่นใหม่ | The Secret Sauce EP.280 (27 สิงหาคม 2563)”
“เกียรติคุณ : Distinguished ASEAN Lifetime Achievement Award 2019 (23 มิถุนายน 2562)”
ปรับปรุงล่าสุด : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
   


   

Developed by AIT